Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

 

 

 

 Kastre valla koduleht asub aadressil www.kastre.ee

Haaslava Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 82, Mäksa Vallavolikogu 22.12.2016.a otsusega nr 55 ja Võnnu Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 47 taotlesid Haaslava vald, Mäksa vald ja Võnnu vald haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla baasil uus haldusüksus – Kastre vald. Vabariigi Valitsuse 12.01.2017. a määruse nr 8 „Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" (RT I 17.01.2017, 3) alusel ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste taotlused rahuldati ning eelnimetatud määrus jõustus ja uus omavalitsusüksus – Kastre vald – tekkis 24. oktoobril 2017. a.

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524