Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

2016. aasta hankeplaan

                                                  

HAASLAVA VALLA HANKEPLAAN 2016 EELARVEAASTAKS

 

 

Jrk nr

Riigihanke ese (objekt)

Menetluse

   liik

Riigihanke korralda-mise eeldatav aeg (kvartal)

Hanke-

lepingu eeldatav maksumus eurodes

(käibe-

maksuta)

Hanke-

lepingu täitmise eeldatav tähtaeg

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

1

2

3

4

5

6

1.

 

Teede suvine hooldus ja vallateede remont

lihthange

I kv

30 000

2016 IV kv

Jüri Raudseping

2.

Haljasalade niitmine,- hooldus

lihthange

II kv

10 000

2016 IV kv

Jüri Raudseping

3.

Valla jäätmekava 2016-2020 koostamine

lihthange

II kv

3 000

2016 IV kv

Jüri Raudseping

4.

Tänavavalgustuse ehitamine

lihthange

II kv

50 000

2016 III kv

Jüri Raudseping

5.

Kergliiklustee tänavavalgustuse projekteerimine

lihthange

II kv

5 000

2016 IV kv

Heiki Tooming

6.

Vallateede pindamine

lihthange

II kv

30 000

2016 III kv

Jüri Raudseping

7.

Sillaotsa Staadioni ehitustööd

lihthange

II kv

32 000

2016 III kv

Heiki Tooming

8.

Lasteaiahoone juurdeehitus

lihthange

II kv

170 000

2016 III kv

Heiki Tooming

9.

Kooli juurdeehituse projekteerimine

Lihthange

III kv

15 000

2017 I kv

Heiki Tooming

 

10.

Teede talvine hooldus

lihthange

III kv

30 000

2017 II kv

Jüri Raudseping

 

11.

Lasteaia ruumide renoveerimine

lihthange

III kv

40 000

2016 IV kv

Heiki Tooming

12.

Elektrienergia ostmine valla tarbimiskohtadele

lihthange

IV kv

15 000

2017 IV kv

Jüri Raudseping

 

13.

Laenu võtmine

lihthange

III kv

170 000

2016 IV

Eve Jaanus

14.

Korraldatud jäätmeveo hange (ühishange)

lihthange

III kv

 

2021 IV kv

Jüri Raudseping

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524