Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Haaslava valla 2017. aasta hankeplaan

HAASLAVA VALLA HANKEPLAAN 2017 EELARVEAASTAKS

 

 

Jrk nr

Riigihanke ese (objekt)

Menetluse

   liik

Riigihanke korralda-mise eeldatav aeg (kvartal)

Hanke-

lepingu eeldatav maksumus eurodes

(käibe-

maksuta)

Hanke-

lepingu täitmise eeldatav tähtaeg

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

1

2

3

4

5

6

1.

 

Teede suvine hooldus ja vallateede remont

Lihthange

1.kv

30 000

4.kv 2017

Jüri Raudseping

2.

Sillaotsa Kooli staadioni jooksuraja katte ehitus

Lihthange

1.kv

28 000

2.kv 2017

Heiki Tooming

3.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse taotluse koostaja kinnitamine

Lihthange

1.kv

6 000

1.kv 2018

Heiki Tooming

4.

Kergliiklustee tänavavalgustuse projekteerimine

Lihthange

1.kv

5 000

1.kv 2017

Jüri Raudseping

5.

Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee ehitamine

Avatud hange

2.kv

460 000

4.kv 2017

Heiki Tooming

6.

Sillaotsa Kooli juurdeehituse ehitamine

Avatud hange

2.kv

500 000

4.kv 2017

Heiki Tooming

7.

Haljasalade niitmine ja hooldus

Lihthange

2.kv

10 000

4.kv 2017

Jüri Raudseping

8.

Vallamaja II korruse väljaehitamine

Lihthange

2.kv

85 000

3.kv 2017

Heiki Tooming

9.

Valla teede tolmuvaba katte ehitus

Lihthange

2.kv

80 000

3.kv 2017

Jüri Raudseping

10.

Vooremäe tervisespordikeskuse suusasildade ehitus

Lihthange

2.kv

35 000

3.kv 2017

Heiki Tooming

11.

Omanikujärelevalve

Lihthange

2.kv

13 000

4.kv 2017

Heiki Tooming

12.

Laenu võtmine

Avatud hange

2.kv

500 000

4.kv 2017

Eve Jaanus

13.

Elektrienergia ostmine valla tarbimiskohtadele

Lihthange

3.kv

15 000

4.kv 2018

Jüri Raudseping

14.

Valla teede talvine hooldus

Lihthange

3.kv

30 000

2.kv 2018

Jüri Raudseping

 

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524