Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

XXXV Vooremäe mängud Sillaotsal

XXXV Vooremäe mängude juhend

I Eesmärk ja ülesanded
* Hoogustada sporditegemist maaelanikkonna hulgas
* Jätkata Vooremäe mängude traditsiooni nelja naabervalla vahel
* Selgitada välja XXXV Vooremäe mängude võitjad individuaalselt ja võistkondlikult

II Aeg Ja koht
XXXV Vooremäe mängud toimuvad Haaslava vallas Sillaotsal
19.mail 2017.a. algusega kell 13.00 koolinoored ja kell 17.00 täiskasvanud

III Osavõtjad
Mängudest on kutsutud osa võtma Kambja, Mäksa, Võnnu ja Haaslava valla võistkonnad.
Võistkonda kuuluvad vastava valla territooriumil elavad ja töötavad sportlased ja nende
perekonnaliikmed ning valla territooriumil asuva kooli õpilased ja valla spordiklubide liikmed.

IV Mängude kava ja tulemuste arvestamine

Täiskasvanud:

1. Jalgpalll segavõistkondadele: võistkonnas 7-10 liiget, platsil 6+1 mängijat
Võistluste süsteem selgub vastavalt osavõtvate võistkondade arvule kohapeal.

2. Tänavakorvpall 3 x 3 meestele
Võistkonnas 4 mängijat, 3 väljakul. Võistluste süsteem selgub vastavalt
osavõtvate võistkondade arvule kohapeal.

3. Sops - korvpallivisked erinevatelt kohtadelt.
Eraldi arvestus naistele ja meestele.
Võistkondlikku arvestusse läheb 3 paremat tulemust.

4. Discgolf: osavõtt piiramatu
Võistkonnaarvestusse läheb 3 meest ja 2 naist.

5. Juhtide võistlus:
Osaleb vallavanem või volikogu esimees.

Koolinoored:

6. Rahvastepall:
3. - 4. klassid (10 – 11 a.)
8 mängijat – vähemalt 2 tüdrukut
Mängitakse saalis võrkpalli piiridega

7. Kergejõustik:
Kaugushüpe 6. - 7. kl (13-14 a) 8. - 9. kl (15-16 a)
60 m jooks sama
Teatejooks 4 x 1 ring 2 poissi 2 tüdrukut 4. - 5. kl ja 6. - 7. kl
Pallivise 3. - 4. kl
Võistkonnaarvesse iga ala 2 paremat ja 2 teatejooksu

8. Maastikumäng: 5. - 6. klass
Punktide otsimine kooli ümbruses eraldi poistele ja tüdrukutele
Võistkonnaarvestusse 3 + 3


Mängude üldvõitja selgitamiseks liidetakse 8 spordiala punktid,arvestusega 4, 3, 2, 1..
Võrdsete punktide korral otsustab suurem paremate kohtade arv.


V Autasustamine
Iga ala kolme paremat autasustatakse mängude medaliga
Mängude üldvõitjat autasustatakse karikaga.
 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524