Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
 

Kutse vallavolikogu 24.05.2017 istungile

Haaslava Vallavolikogu istung toimub 24. mai 2017. a kell 16.00 vallamajas

 

Päevakorraprojekt:

1) Haaslava valla 2017. aasta I lisaeelarve Ettekandjad E. Jaanus ja P. Lomp

2) Nõusoleku andmine laenu võtmiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks Ettekandjad E. Jaanus ja P. Lomp

3) Haaslava Vallavolikogu 12.10.2012 määruse nr 39 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ osaline muutmine Ettekandja P. Lomp

4) Mäksa valla üldplaneeringu kooskõlastamine Ettekandja H. Tooming

5) Ülenurme valla üldplaneeringu kooskõlastamine Ettekandja H. Tooming

6) Isikliku kasutusõiguse seadmine Ettekandja H. Tooming

7) Kinnistu tasuta võõrandamine Ettekandja H. Tooming

8) Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste aastaaruannete ettekanded

9) Informatsioon Ettekandja P. Lomp

 

 

Palume eelnõude parandusettepanekud esitada hiljemalt 22.05.2017 vallavalitsuse kantseleisse või   e-posti aadressil annika@haaslava.ee

 

 

Taivo Kirm

Volikogu esimees

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524