Kommunaalteenuste hinnad

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Kom.teenuste hinnad
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Ametijuhendid
Palgaandmed
Taotluse vormid
Sihtnumbrid
Arendusseltsi info
Teabenõue
e-vormid
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Kommunaalteenuste hinnad

1) Haaslava vallas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk, kehtiva hinnakirjaga on võimalik tutvuda siin: http://www.evv.ee/Veeteenuse-hinnakiri-page-94/
 
2) Haaslava vallas osutab jäätmekäitlusteenuseid AS RAGN-SELLS, kehtiva hinnakirjaga on võimalik tutvuda siin: http://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2015/05/hinnakiri_ulenurme_haaslava.pdf
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524