Toetuse saajate nimekiri 2016

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
HP 2017
Toetuse saajad 2017
HP 2016
Toetuse saajad 2016
HP 2015
Toetuse saajad 2015
HP 2014
Toetuse saajad 2014
HP 2013
Toetuse saajad 2013
HP 2010
Toetuse saajad 2010
Toetuse saajad 2009
Toetuse saajad 2008
Hindamiskomisjon
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Hajaasustuse Programmist 2016 rahastatavad projektid
 

Projekti number
Toetuse saaja ja kaastaotleja nimi
Projekti nimetus
Toetuse suurus eurodes
9-1.1/415
Erki Kaha ja Janek Kaha
Kaval-Antsu ja Kevade puurkaevu projekteerimine ja ehitus, veetõsteseadmete ja -trassi ehitus
4 480,22
9-1.1/420
Karolin Köörna
Kungla puurkaevu rajamine
 
3 160,16
9-1.1/419
Margit Vähi
Kännu juurdepääsutee rajamine
 
5 699,02
9-1.1/422
Jörgen Kuuskne
Mätliku talu puurkaevu rajamine
 
3 920,00
9-1.1/390
Aihn Vään
Risttee talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus
1 921,36

 

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524