Arengukavad

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Valla sümbolid
Valla asutused
Arengukavad
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Haaslava valla arengukava 2015-2020

Haaslava valla üldplaneering

Haaslava valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2014-2026
                                                                                Joonis 1 - Roiu ÜVK üldskeem
                                                                                Joonis 2 - Ignase küla ÜVK üldskeem
                                                                                Joonis 3 - Aardla küla ÜVK üldskeem
                                                                                Joonis 4 - Kurepalu piirkonna ÜVK üldskeem
                                                                                Joonis 5 - Uuselamupiirkondade VK üldskeem

Haaslava valla jäätmekava 2016-2020

Haaslava valla jäätmekava 2011-2015

Haaslava valla jäätmehoolduseeskiri

Haaslava valla arengukava 2015-2020

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524