Toetuse saajate nimekiri 2017

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
HP 2017
Toetuse saajad 2017
HP 2016
Toetuse saajad 2016
HP 2015
Toetuse saajad 2015
HP 2014
Toetuse saajad 2014
HP 2013
Toetuse saajad 2013
HP 2010
Toetuse saajad 2010
Toetuse saajad 2009
Toetuse saajad 2008
Hindamiskomisjon
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

 

 
Haaslava Vallavalitsuse 03.augusti 2017.a. istungil otsustati lähtuvalt 2017.a. hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni protokollist rahastada järgmisi taotlusi:

Korral-duse

 
nr
Toetuse saaja ja kaastaotleja nimi
Projekti nimetus
Toetuse suurus eurodes
Oma- ja kaasfinant-seeringu suurus eurodes
141
Aivar Jakobson
Biopuhasti paigaldamine Lange küla Veskioru vkt 6 krundile
2688,13
1343,87
142
Jaanus Kutsar
Kõivuküla küla Kadaja talu juurdepääsutee renoveerimine
4 360
2180
143
Karolin Köörna
Kriimani küla Kunglarahva talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine
2100
1050
144
Juhan Mals
Koke küla Tordi talu veesüsteemi rajamine
3400
1790
145
Raivo Murumets, Kersti Murumets
Haaslava küla Suure-Südame elamu reoveepuhasti ehitamine
5440
2720
146
Allan Sagaja
Aadami küla Tammevälja talu veepuhastusfilter
800
403,10
147
Kalle Sander
Metsanurga küla Teeharu kinnistu juurdepääsutee renoveerimine
2800
1400
148
Vahur Torop
Aadami küla Ojamäe talu veepuhastusseadme paigaldus
1708
854
149
Ülle Vetka
Mõra küla Kuuse kinnistu elamu juurdepääsutee ehitamine
2592
1296
150
Taivo Vilpo
Lange küla Muru talu puurkaevu rajamine
4624
2312
151
Eda Kalmre
Kriimani küla Kalda talu puurkaevu ja veetrassi ehitamine
2087,87
3372,13

 

 
 
 
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524