Taotluse vormid

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Kom.teenuste hinnad
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Ametijuhendid
Palgaandmed
Valimised
Taotluse vormid
Sihtnumbrid
Arendusseltsi info
Teabenõue
e-vormid
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Preemiate maksmine
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Taotluse vormid

Ametlikud e-teenuste vormid

Registreerimistaotlus hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks
Registreerimistaotlus jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks
Registreerimistaotlus tegutsemiseks kaubanduse korraldajana
Registreerimistaotlus teeninduse tegevusalal tegutsemiseks
Registreerimistaotlus toitlustamise tegevusalal tegutsemiseks
Registreeringu muutmise taotlus

Elukohateate esitamine
Elukohateade

Maamaksust vabastamise avaldus

Haaslava valla kultuuri-ja spordipreemia „Tuleviku tähed” avaldus

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemise kord (väljavõte sotsiaalhoolekande seadusest).

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus
Toimetulekutoetuse taotlemise kord (väljavõte sotsiaalhoolekande seadusest).

Jäätmeveost vabastamise taotluse vorm

Sõidutoetuse taotlus

Ürituste korraldamise või projektitoetuse taotlus

Avaldus sünnitoetuse saamiseks

Avaldus matusetoetuse saamiseks

Avaldus huvihariduse toetuse taotlemiseks

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524