Sillaotsa Kool

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Sillaotsa Kool
Internet
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Sillaotsa Kool (lasteaed - põhikool)
registrikood 75036748
Liik: valla ametiasutuse hallatav asutus.
Aadress: 62119 Tartumaa, Haaslava vald, Päkste küla
Asukoht: Päkste küla ja Roiu alevik Kesktänav 9
tel. 7 352 000 www.sillaotsa.edu.ee
Tegevusala: haridusstandardiga ette nähtud kohustusliku üldharidusmiinimumi ja põhihariduse omandamise võimaldamine; koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaldamine.
Moodustatud Haaslava Vallavolikogu 12. veebruari 2010. a otsuse 14 „Roiu Lasteaed Kukupai ja Sillaotsa Põhikooli ümberkorraldamine Sillaotsa Kooliks“ alusel.
Põhimäärus kinnitatud Haaslava Vallavolikogu 5. novembri 2010. a määrusega nr 16 "Sillaotsa Kooli põhimäärus."
Koolitusluba väljaantud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ministri käskkirjaga 2. juunil 2010 nr 481.

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524