Valla sümbolid

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Valla sümbolid
Valla asutused
Arengukavad
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

           

Vapp

Sinisel kilbil kuldsest kaarlõikelisest vapitüvest tõusev kuldne mänd. Vapitüve keskel sinine kuusnurkne täht.

 

Lipp

Haaslava valla lipp koosneb kahest võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust: ülemine laid on kollane, alumine sinine. Lipu keskel asetseb Haaslava valla vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11; lipu normaalsuurus on 1050 x 1650 millimeetrit.

Haaslava valla vabadussammas

1. Haaslava valla vabadussammas on
1.1 valla ajaloolises keskuses Kurepalu külas asuv mälestusmärk, millele pandi nurgakivi 13. augustil 1939.a., avati ja pühitseti EELK Tartumaa praosti poolt võidupühal, 23. juunil 1996.a.;
1.2 ausammas, mis on pühendatud kõigi Haaslava valla poegade ja tütarde mälestusele, kes Vabadussõjas võitlesid iseseisva Eesti eest, langesid I ja II maailmasõja ohvriks või surid võõrsil nõukogude võimu sunnil oma kodust väljaaetuna;
1.3 kodukoha mälestusmärk, mis sümboliseerib kodupaiga ja omaste mälestust kõigile neile, kes loevad oma või oma esivanemate koduks Haaslava valda, samuti neile tänastele valla elanikele, kelle kodupaigad ja omaste kalmud on jäänud kaugele;
1.4 Haaslava valla ühtsuse ja põlvkondade järjepidevuse sümbol.

2. Haaslava valla vabadussamba ees süüdatakse mälestusküünlad iga aasta
24. veebruaril — Eesti Iseseisvuspäev
25. märtsil — märtsiküüditamise aastapäev
esimesel ülestõusmispühal
maikuu esimesel pühapäeval — emadepäev
14. juunil — leinapäev
23. juunil — võidupüha ja jaanilaupäev
20. augustil — taasiseseisvumispäev
2. novembril — hingedepäev
novembrikuu teisel pühapäeval — isadepäev
16. novembril — taassünnipäev
pühapäeval enne esimest adventi — surnute mälestamise päev
24. detsembril — jõululaupäev
25. detsembril — 1. jõulupüha
31. detsembril — vana aasta õhtu

2.1 mälestusküünalde süütamise korraldab Haaslava Vallavalitsus

3. Lillede ja küünalde paigutamine vabadussamba ette on lubatud ja soovitatav kõigile nii eelnimetatud kui muudel aegadel, isiklikel ja perekondlikel tähtpäevadel, oma kodu, pereliikmete või omaste mälestuseks.
3.1 Avalike ürituste korraldamine vabadussamba juures peab olema kooskõlastatud Haaslava Vallavalitsusega vähemalt viis päeva enne ürituse toimumist.

4. Haaslava valla vabadussammas on püha koht, mis on Haaslava valla kaitse all.
4.1 Vabadussamba ja selle ümbruse korrashoidu korraldab Haaslava Vallavalitsus.
4.2 Vabadussamba ja selle ümbruse ning sinna paigutatu rikkumine, reostamine, samuti seda halvustavad või pühapaigale sobimatud teod loetakse avaliku korra rikkumisteks ning nende toimepanijad võetakse haldusvastutusele.

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524