Sotsiaalabi

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Sotsiaalabi
Perearst
Roiu hambaravi
Roiu päevakeskus
Roiu noortekeskus
Apteek
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Sotsiaalabi ja tervishoidu korraldavad hoolekande vanemspetsialistid Liivi Sepp (tel 5 343 9209) ja sotsiaalnõunik Ene Madissalu (tel. 5 332 5912) ning päevakeskuse perenaine Pille Holm (tel 749 0176).
Sotsiaalosakond korraldab vanurite ja puuetega inimeste hooldust,  sotsiaalabi andmist ja toimetulekutoetuse määramist.

Esimese etapi arstiabi annavad osaühingu Roiu Tohter perearst Virve Raidma (Roiu alevik, Kesktänav 9, tel 749 0148) ja Tartu perearstid. Roiul asuvad ka hambaarstipunkt ja apteek.

Roiul Männi 5-1 asub valla päevakeskus. Päevakeskuses tegeletakse vanurite ja teiste abivajajatega.   Igal neljapäeval kell 10 on päevakeskuses loengud või muud harivad üritused.
Päevakeskuse kohta saab infot vallavalitsuse sotsiaalosakonnast tel 744 6522 ja hooldustöötajalt kohapeal.

Hooldaja toetuse maksmise kord vastuvõetud 12.09.2009 Haaslava Vallavolikogu määrusega nr 3 „Hooldaja toetuse maksmise kord“ avaldatud Riigi Teatajas RT IV, 09.03.2016, 39.

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus
Toimetulekutoetuse taotlemise kord (väljavõte sotsiaalhoolekande seadusest).
Vajaduspõhine peretoetus (väljavõte sotsiaalhoolekande seadusest)
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemise avaldus

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524