Roiu päevakeskus

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Sotsiaalabi
Perearst
Roiu hambaravi
Roiu päevakeskus
Roiu noortekeskus
Apteek
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Roiu päevakeskus

 Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda valla elanikele võimalust aeg maha võtta, lugeda ajalehti

(Õhtuleht, Maaleht, 60+), vaadata telerit, suhelda inimestega jne.

Eakatel on hea võimalus kohtuda ja suhelda siin oma eakaaslastega. Igal esmaspäeval kell 10.00

toimub klubiring. Klubiringis teeme käsitööd, võimleme, kohtume külalistega, peame sünnipäevi ja

veedame koos lõbusalt aega. Väiksem klubiring toimub ka neljapäeviti kell 10.00

 

Esmaspäeva õhtuti ootame käsitööringi käsitööhuvilisi.

 

Erivajadustega inimestel on hea võimalus kodust välja saada ja kohtuda teiste valla elanikega. Igal

neljapäeval algusega kell 11.30 toimub igapäevaelu toetamise ring, mille eesmärgiks on arendada

iseseisva igapäevaeluga toimetuleku oskusi.

 

Päevakeskuses on võimalik kasutada arvutit, paljundada, printida.

 

Igal kevadel külastame päevakeskuse klientide mõnd Tartu kultuuriasutust ja suvisel väljasõidul tutvume Eestimaa kenade ja põnevate paikadega.

 

Päevakeskus pakub ka lisateenuseid:

Ühe masinatäie pesu pesemine: 2 EUR

Duši kasutamine: 1 EUR

Pesu pesemine ja duši kasutamine E, T, N, R

Lisateenuste kasutamisel palume eelnevalt kokku leppida Roiu päevakeskuse perenaise Pille Holmiga.

Roiu päevakeskuse telefon 7490176

E-post: pille.holm@haaslava.ee

 

Päevakeskus on avatud:

E 9.00-17.00

T 9.00-16.00

N 9.00-16.00

R 9.00-16.00

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524