Roiu hambaravi

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Sotsiaalabi
Perearst
Roiu hambaravi
Roiu päevakeskus
Roiu noortekeskus
Apteek
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Roiu hambaravikabinet

Hambaarstid: Kadri-Ann Lehis ja Kaupo Ottas 

HAMBARAVI ROIUL!
Registreerimine vastuvõtule telefonil: 58557157
Osutame järgmisi teenuseid:
Hambaravi
Proteerimine
Ortodontiline ravi
Leping haigekassaga!
Kontakt: denslux@denslux.ee

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524