Valimised 2009. aastal

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Kom.teenuste hinnad
Eelarved
Maj. aasta aruanded
Ametijuhendid
Palgaandmed
Valimised
2013
2009
Taotluse vormid
Sihtnumbrid
Arendusseltsi info
Teabenõue
e-vormid
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Preemiate maksmine
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Haaslava 2017. aasta eelarvest avaliku hüve pakkuva objekti rahastamine

Haaslava valla valimiskomisjoni asukoha määramine

Haaslava valla Valimiskomisjoni otsused
nr 1 - Valimiskomisjoni aseesimehe määramine
nr 2 - Valimiskomisjoni tööaegade määramine
nr 3 - Valimisliitude registreerimine
nr 4 - Kandidaatide registreerimine
nr 5 - Volikogu liikmete registreerimine
nr 6 - Volikogu asendusliikmete registreerimine
nr 7 - Volikogu lisamandaatide registreerimine
nr 8 - Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine ja asendusliikme määramine
nr 9 - Volikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine
nr 10 - Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
nr 11 - Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
nr 12 - Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
nr 13 - Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine
nr 14 - Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine 
nr 15 - Volikogu liikme volituste peatamine ja ja asendusliikme määramine
nr 16 - Volikogu liikme volituste taastumine, lõppemine, peatamine ja asendusliikme määramine
nr 17 - Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste lõppemine
 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524