Toetuse saajate nimekiri 2008

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
HP 2017
Toetuse saajad 2017
HP 2016
Toetuse saajad 2016
HP 2015
Toetuse saajad 2015
HP 2014
Toetuse saajad 2014
HP 2013
Toetuse saajad 2013
HP 2010
Toetuse saajad 2010
Toetuse saajad 2009
Toetuse saajad 2008
Hindamiskomisjon
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammi raames (2008)

Kinnitatud Haaslava Vallavalitsuse 15. septembri 2008 a. korraldusega nr 207.

 
Toetuse saaja
Hindamis-kriteeriumite kaalutud keskmine
Projekti nimi
Projekti summa
Eraldatud toetus
Oma- ja kaas-finantseering
Projekti eesmärgid ja tegevused
Projekti ajaline kestus
7
Elmar Vohla
3,84
Salvkaevu rajamine Metsanurga külla Uuetalo kinnistule
68086.00
45346.00
22740.00
Salvkaevu rajamine ja veetrassi ehitus
09.2008 – 08.2009
12
Tiit Soe
3,32
Puurkaevu rajamine Metsanurga külla Mäe kinnistule
135000.00
89910.00
45090.00
Puurkaevu ja veetorustiku ehitamine
09.2008 – 08.2009
16
Eevi Rohusalu
3,12
Puurkaevu rajamine Anikva kinnistule
211190.00
100000.00
111190.00
Puurkaevu ja veetorustiku ehitamine
09.2008 – 08.2009
20
Tõnis Aadusoo
3,08
Puurkaevu rajamine Kitseküla külla Mõrajärve kinnistule
132160.00
88018.60
44141.40
Puurkaevu ja veetorustiku rajamine
10.2008 – 12.2008
6
Tamara Ind
2,52
Salvkaevu rajamine Aardla külla Rodnaõue kinnistule
34904.00
23246.00
11658.00
Salvkaevu rajamine ja veetrassi ehitus
09.2008 – 06.2009
13
Tea Hallik
2,36
Salvkaevu rajamine Koke külla Salu kinnistule
34810.00
23183.00
11627.00
Salvkaevu rajamine ja veetrassi ehitus
10.2008 – 06.2009
9
Silvia Kohu
2,36
Salvkaevu rajamine Aadami külla Vainu kinnistule
34338.00
22869.10
11468.90
Salvkaevu rajamine ja veetrassi ehitus
09.2008 – 07.2009
17
Aado Lintrop
2,28
Salvkaevu parendamine Aadami külas
Kamsu kinnistul
15211.00
7427.30
7783.70
Salvkaevu süvendamine ja puhastamine ning pumba soetamine
09.2008 – 07.2009
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524