Toetuse saajate nimekiri 2009

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
HP 2017
Toetuse saajad 2017
HP 2016
Toetuse saajad 2016
HP 2015
Toetuse saajad 2015
HP 2014
Toetuse saajad 2014
HP 2013
Toetuse saajad 2013
HP 2010
Toetuse saajad 2010
Toetuse saajad 2009
Toetuse saajad 2008
Hindamiskomisjon
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammi raames 2009

Taotluse nr
8
3
6
1
10
5
Toetuse saaja
Maire Helisalu
Helmi Rander
Raivo Murumets
Helmut Haar
Vladimir Vello
Mare-Ann Tammaru-Koger
Hindamis-kriteeriumite kaalutud keskmine
3,24
3,16
2,84
2,60
2,52
2,24
Projekti nimi
Raudteemaja 3 salvkaevu ja trassi ehitus
Sarapuu talu salvkaevu ja trassi ehitus
Suure-Südame puurkaevu ja trassi ehitus
Aadami talu veekvaliteedi parandamine
Albre talu joogi- ja tarbeveetrassi rajamine kaevust majani
Talliotsa salvkaevu ja trassi rajamine
Projekti kogusumma
42862.00
46520.00
105854.00
23930.40
18762.00
64800.00
Eraldatud toetus
28546.00
30982.00
70498.00
15937.00
12495.00
Toetatud osaliselt 41542.00
Oma- ja kaasfinantseering
14316.00
15538.00
35356.00
7993.00
6267.00
23258.00
Projekti eesmärgid ja tegevused
Salvkaevu rajamine ja trassi ehitus
Salvkaevu rajamine ja trassi ehitus
Puurkaevu ja veetorustiku ehitamine
Veepuhastus-seadmete soetamine ja paigaldus
Veetrassi rajamine
Salvkaevu rajamine ja trassi ehitus
Projekti ajaline kestus
09.2009 – 08.2010
09.2009 – 08.2010
09.2009 – 08.2010
10.2009- 12.2010
09.2009- 06.2010
10.2009- 06.2010

* Projekt Sarapuu talu salvkaevu ja trassi ehitus (taotleja Helmi Rander) tagastas toetuseks eraldatud vahendid täies mahus seoses projekti ebaõnnestumisega. Tagastatud vahendid kanduvad üle 2010. aasta hindamisvooru.
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524