Toetuse saajate nimekiri 2010

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
HP 2017
Toetuse saajad 2017
HP 2016
Toetuse saajad 2016
HP 2015
Toetuse saajad 2015
HP 2014
Toetuse saajad 2014
HP 2013
Toetuse saajad 2013
HP 2010
Toetuse saajad 2010
Toetuse saajad 2009
Toetuse saajad 2008
Hindamiskomisjon
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammi raames 2010

Taotluse nr
2
1
6
Toetuse saaja
Milvi Kerov
Helmi Rander
Talvi Kaljas
Hindamis-kriteeriumite kaalutud keskmine
3,16
3,08
2,60
Projekti nimi
Pihla puurkaevu rajamine, Tõõraste küla, Haaslava vald
Sarapuu talu puurkaevu rajamine, Paluküla küla, Haaslava vald
Mäe-Kingu puurkaevu rajamine, Lange küla, Haaslava vald
Projekti kogusumma
88800.00
96400.00
80600.00
Eraldatud toetus
59140.80
64269.00
Toetada osaliselt 2008.a ja 2009.a Hajaasustuse veeprogrammi eraldatud vahendite tagasilaekumisel, kuni 2/3 ulatuses.
Oma- ja kaasfinantseering
29659.20
32131.00
Tagasilaekuvate vahendite ja kogusumma vahe, kuid mitte vähem kui 1/3 ulatuses.
Projekti eesmärgid ja tegevused
Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine
Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine
Puurkaevu rajamine
Projekti ajaline kestus
09.2010 – 06.2011
09.2010 – 06.2011
04.2011 – 07.2011

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524