Hajaasustuse programm 2010

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
HP 2017
Toetuse saajad 2017
HP 2016
Toetuse saajad 2016
HP 2015
Toetuse saajad 2015
HP 2014
Toetuse saajad 2014
HP 2013
Toetuse saajad 2013
HP 2010
Toetuse saajad 2010
Toetuse saajad 2009
Toetuse saajad 2008
Hindamiskomisjon
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Programmi eesmärk on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine.

Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2009 ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega varustamine.

Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi (edaspidi veesüsteem) rajamisega seotud tegevused:
• Kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine, kaevumajade ehitamine
• Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
• Kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas vajalike elektritööde teostamine
• Rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine,
• Vanade puurkaevude tamponeerimine
• Vee kvaliteedi analüüs

Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja. Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 100 000 krooni. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12 kuud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. mai 2010. Taotlus tuleb esitada paberkandjal ja allkirjastatuna.

Enne taotlemist tutvu ka allpool esitatud informatsiooni, dokumendivormide ning programmdokumendiga.

Toetuse taotlemise vorm
Programmdokument
Aruandevorm
Eelarve
Hindamismetoodika
Puurkaev
Salvkaev
Veeanalüüs
Veeproov 

Vaata ka lisainfot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt:
http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/taotlejale

Lisainfo:
Priit Lomp
Vallavanem
7 446 521
priit@haaslava.ee

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524