Valla asutused

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Valla sümbolid
Valla asutused
Arengukavad
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris on registreeritud
valla ametiasutusena vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatavad asutused

Haaslava Vallavalitsus
Registrikood:  75008255
Liik: Valla ametiasutus
Aadress: 62113 Tartumaa, Haaslava vald, Kurepalu küla, vallamaja
tel, faks: 7 446 524
Tegevusala: kohaliku omavalitsuse teostamine
Moodustatud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 11.07.1991
Kehtiv põhimäärus on kinnitatud Haaslava Vallavolikogu 26. märtsi 2010. aasta määrusega nr 7.

Roiu Raamatukogu
Registrikood 75008462
tel 5060964
Liik: valla ametiasutuse hallatav asutus.
Aadress: 62122 Tartumaa, Haaslava vald, Roiu alevik, Kesktänav 9
Tegevusala: raamatukoguteenuste osutamine elanikkonnale.
Moodustatud Tartu Maakonna Keskraamatukogu üleandmise aktiga 23.03.1994
Põhimäärus kinnitatud Haaslava Vallavolikogu 15. augusti 2008 määrusega nr 9 "Roiu Raamatukogu  põhimäärus".

Sillaotsa Kool
Liik: valla ametiasutuse hallatav asutus.
Aadress: 62119 Tartumaa, Haaslava vald, Päkste küla
Asukoht: Päkste küla ja Roiu alevik Kesktänav 9
tel. 7 352 000 www.sillaotsa.edu.ee
Tegevusala: haridusstandardiga ette nähtud kohustusliku üldharidusmiinimumi ja põhihariduse omandamise võimaldamine; koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaldamine.
Moodustatud Haaslava Vallavolikogu 12. veebruari 2010. a otsuse 14 „Roiu Lasteaed Kukupai ja Sillaotsa Põhikooli ümberkorraldamine Sillaotsa Kooliks“ alusel.
Põhimäärus kinnitatud Haaslava Vallavolikogu 26. märtsi 2010. a määrusega nr 9 "Sillaotsa Kooli põhimäärus."
Koolitusluba väljaantud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ministri käskkirjaga 2. juunil 2010 nr 481.

Sillaotsa Spordihoone
Registrikood 75033721
Liik: valla ametiasutuse hallatav asutus.
Aadress: 62119 Tartumaa, Haaslava vald, Päkste küla, Sillaotsa.
tel. 7 352 000
Tegevusala: õpilastele õppetööks ruumide võimaldamine, sporditegevuse, huvialategevuse korraldamine, ruumide haldamine  ja sporditegevuse koordineerimine.

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524