Redeli detailplaneering

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Planeeringud
Üldplaneering
Redeli
Arakapõllu
Hanked
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Haaslava Vallavolikogu 24.09.2010 otsusega nr 25 algatati detailplaneeringu koostamine Redeli, Redeli juurdelõige, Kõivuansi ja Kruusa maaüksustel, kokku ca 6,4 ha suurusel maa-alal Haaslava külas, eesmärgiga määrata planeeritaval maa-alal ehitusõigus ja maakasutustingimused.
 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524