Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
laulab Haaslava meeskoor
Meeskoori dirigent Kalev Lindal ja laulumehed
Laulab Priiuse segakoor
Segakoori dirigent Laura Väljaots
Õpetaja Marlene Grudkina õpilastega
Laulab Meril-Karmel Annamaa
Esineb Kuuste naiskoor
Tantsuansambel
Esineb Kait Tamra
Line-tantsurühm
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524