Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Avasõnad vallavanem Jüri Raudsepingult
Pr Mai Treial
Pr Aime Koger
Pr Maire Koppel
Hr Alar Tamm
Hr Raimond Träss
Hr Ivar Dubolazov
Pr Riina Sepma
Pr Maie Otsa
Hr Koit Prants õnnitlemas
Seminarist osavõtjad
Meie tublid pensionärid koos pr Ilme Rajalo`ga
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524