Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Kultuuripreemia
Kultuuripreemia
Hariduspreemia
Kultuuripreemia
Hariduspreemia
Hariduspreemia
Esineb Sillaotsa PK mudilaskoor
Spordipreemia
Spordipreemia
Kairi Kell ja Tiit Kruusement MTÜ Kurepalu külaseltsist võtavad vastu
Fotovõistluse
Fotovõistluse
Fotovõistluse
Priiuse segakoor
Kõik laureaadid ühisel pildil
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524