Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
pidu Priiuses
Pidu Priiuses
Pidu Priiuses
Pidu Priiuses
A. Kitzbergi
Volmer Vomm ehk Ivar Dubolazov
Liisi ja Mats ehk Anne Laur ja Peeter Suislepp
Kõrtsiperenaine ehk Maire Manglus
Küll laulsid ilusasti!
Sika-Juhan, Räästas ja Kooli-Juhan ehk Kaido Kaha, Ants Aasmäe ja Margus Pleksner
Pillimees Toivo Vaagen
Teadustaja Tiiu Aasmäe
Lõoke, Ööpik ja Kägu ehk Urmas Pleksner, Erki Kaha ja Birgit Aasmäe
Miili ehk Ilvi Suislepp
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524