Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Esineb Kuuste naiskoor
Esineb segakoor Priius
Esinevad Sillaotsa PK noored solistid
Esineb tantsurühm Krüsanteem
Krüsanteemi tanstuõpetaja Heljo-Made Ruul
Ühislaulu juhatab Mall Türk
Lähte naiskoori esindus
Haaslava meeskoor
Tantsib Prii-line
Kurepalu rahvateatri esindus
Priiuse segakoori dirigentide tänamine
Peomelu
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524