Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Ilmar Voltri, Elle Kruus, Karl Meinhard
Raamatu autor Taivo Kirm
Raamatu kaasautor Ilmar Voltri
Taivo Kirm raamatut tutvustamas
Vallavanem Priit Lomp
Ilmar Voltri
Madis Linnamäe Forseliuse seltsist
Maie Otsa
Õnnitlejad Kuuste koolist
Taivo Kirm ja Ilmar Voltri
Madis Linnamäe ja Karl Meinhard
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524