Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Esineb Silvi Kohu
Pidulised
Algamas on hoidiste maitsmine
Võistluse Võlukulp ¸ürii koosseisus Marju Jansen, Silvi Kohu ja Helve Randla
¸ürii tööhoos
Aitäh, Aime Kopli
Aitäh, Hille Hein
Aitäh, Valentina Virkma
¸ürii ja publiku lemmik Maie Erik
Aitäh, Silvi Kohu
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524