Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Kõlas meeskoori laul
Kalev Lindal ja Taivo Kirm Johannes Loosti mälestuseks tamme istutamas
Hea soovi annab Endel Undrits
Sillaotsa Kooli direktor Karin Kütt, Haaslava meeskoori dirigendid Marlene Leopard ja Kalev Lindal
Enne kontserti
Kõlab Sillaotsa Kooli hümn
Marlene Leopard
Rainer Grosberg
Mälestusi Johannes Loostist jagavad Endel Undrits ja Kaja Tamm
Taivo Kirm
Esieneb Haaslava meeskoor
Meeskoori dirigent Kalev Lindal
Johannes loosti meenutab Jaan Annamaa (all keskel)
Dirigeerib Marlene Leopard
Meeskoori väike punt
Publik
Kalev Lindal
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524