Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Enne kontserti...
Marlene Leopard, Uno Uiga, Helle Vassila
Esineb Jaan Grosberg
Uno Uiga
Esieneb Rainer Grosberg
Endel Undrits
Aulike Lõõndre
Haaslava meeskoor, dirigent Kalev Lindal
Juhatab Aulike Lõõndre
Meeskoori väike punt
Kalev Lindal
Juhatab Marlene Leopard
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524