Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Kusste naiskoor
Kuuste naiskoor
Kuuste naiskoor
Laulab Jane-Mai Dubolazov
Laulab Lotte Suislepp
Esineb Priiuse segakoor
Esineb Priiuse segakoor
Esineb Priiuse segakoor
Esineb Priiuse segakoor
Esineb noor solist Hendrik Lang
Esineb noor solist Hendrik Lang
Esineb noor solist Hendrik Lang, klaveril Marika Lang
Haaslava meeskoor
Haaslava meeskoor
Haaslava meeskoor
Haaslava meeskoor
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524