Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Regionaalminister Jaan Õunapuu ja maavanem Esta Tamm
Roiu päevakeskuse juures
Roiu lasteias
Jaan Õunapuu, Jüri Raudseping ja Lauri Roosiorg
Hambaarst Kaja Võsu
Perearst Virve Raidmaa
Raamatukogu töötaja Ene-Tiina Zoober
raamatukogus
päevakeskust tutvustab Helle Vassila
apteegis
Sillaotsa Põhikoolis
Sillaotsa Spordihoones
Külaskäik firmasse OÜ Männiku Piim
Avo Samarüütel, Jaan Õunapuu ja Esta Tamm
Lauri Roosiorg ja külalised Lange külas OÜ Sahkar territooriumil
Lennundusmuuseumis tervitab külalisi Mati Meos
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524