Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Marju Jansen loeb avaluuletust
Maie Otsa tervitussõnad
juubilaride õnnitlemine
segakoor Priius liikmed
pidulised
pidulised
daamid kübarates
pidulised
segakoor Priius esinemas
segakoor Priius esinemas
segakoor Priius esinemas
tantsuks mängib Kalle Vassila
Laulab Udo Vään
Laulavad Udo Vään ja Anneli Vohla
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524