Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
lõpetajad
lipuvalve
Vallavanem Jüri Raudsepingu sõnavõtt
noored solistid Gertrud ja Roland
Lõpetajaid tervitab kooli direktor Ilvi Suislepp
laulab Kattrina Lõssenko
Johanna Annamaa
hoolekogu nimel võtab sõna Marju Jansen
esineb Jaan Annamaa
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524