Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Lotte Suislepp, Roland Reinvald ja Karmel Annamaa avavad lauluga ürituse
Viiulil mängib Lotte Suislepp
Roland Reinvald plokkflööti mängimas
Karmel esimas koos õpetaja Kadri Pihlariga
Vallavanem Jüri Raudsepingu sõnavõtt
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Lõpetajad
Vallavanem Jüri Raudseping ja Sillaotsa PK õpetaja Maret Roio
Vallavanem Jüri Raudseping ja haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja Maie Otsa
Maret Roio ja Maie Otsa
Sillaotsa PK kunstiõpetaja Maris Palgi
Sillaotsa PK emakeele õpetaja Inge Vallandi
Sillaosta PK huvijuht Kertu Rahe
Sillaotsa PK tööõpetuse õpetaja Taivo Kirm
Kuuste PK direktor Rein Härmoja
Luunja Keskkooli direktor Kaarel Kalmet
Ülenurme Gümnaasiumi direktor Olev Saluveer
Koolilõpetaja Janno Kirs vanematege
Koolilõpetaja Reelika Kaldma pisipojaga
Sillaotsa PK direktor Ilvi Suislepp
Kõik lõpetajad ja õpetajad...
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524