Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
aastapäeva külalised ja võõrustajad
aastapäeva külalised
aastapäeva külalised
aastapäeva avakõne vallavanem Jüri Raudsepingult
kohalviibijaid tervitab Koit Prants
kohalviibijaid tervitab Mai Treial
kohalviibijaid tervitab maavanem Esta Tamm
sünnipäevatervitused Ülenurme vallavanemalt Aivar Aleksejevilt
sünnipäeva õnnitlused Heldur Petersonilt
vallavanem mälestusmeeneid jagamas: Avo Samarüülile
... Heldur Petersonile
..Sillaotsa PK esindajale Reet Hüssonile
aastapäeva külalised vestlusringis
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524