Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
kohe-kohe algavad külademängud!
võistlusele saabinud võistkonnad: Unikülast
Metsanurgast
... Päkstest
... Aardlast
...Kurepalust
..Roiult
külademängude peakorraldaja Tiit Kruusement juhiseid jagamas
millised kaunid võistlusvahendid!
algab
matš kestab
...ja kestab veel
algavad võistlused lastele
kuulitõuke võistlus
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524