Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Näitus on avatud! Kõik fotosid ja pilte uudistama.
Raiot Rebase maalid
Hillar Kärna maalid
Kurepalu fotokunstniku Anne Laur`i tööde näitus
Kodulookonverentsil saab sõna kohaliku ajaloo uurija Ilmar Voltri
Kirjandusmuuseumi teaduri Piret Voolaiu ettekanne mõistatustest
küsimuste ja vastuste aeg
tõukoerte näitus lauluväljakul
kihelkonnapäeva publik
kes koob kihelkonnasalli, kes müütab kübaraid...
pisike päevanautija
su-pi-le!
lauluga tuleb Haaslava meeskoor
... ja juba ongi nad laululaval!
tantsib Ahja kultuurimaja naisrühm
lauluab Ahja kultuurimaja naisansambel
lauluab Võnnu segakoor
tantsivad Võnnu Kaera-Marid
midagi põnevat on toimumas lastele
esineb Kalle Vassila
laulab Anneli Vohla, kitarril saadab Udo Vään
laulab Priiuse segakoor
Kurepalu rahvateatri esituses nägime E. Vilde komöödiat
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524