Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Kohe algab kontsert...
Korraldajad ja vilistlased
Esireas istub vallavanem Jüri Raudseping, tema kõrval külalised Soomemaalt
Esinejad
Esineb algklasside mudilaskoor
Poisid laulmas
Laste lemmik BURATINO
Tantsivad
Õpetajate lauluansambel
Külalised Soomemaalt
Sillaotsa PK hoolekoguesinaine Marju Jansen
Õnnitlused, õnnitlused...
Roiu lasteaed õnnitleb Sillaotsa PK
Lilled, lilled...
Ja nüüd torti söööma!
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524