Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Laulab Hendrik Lang
Vallavanem Jüri Raudsepingu avasõnad
Haaslava Meeskoor peolauas
Juubilari õnnitlemine
Juubilari õnnitlemine
Juubilari õnnitlemine
Haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja Maie Otsa
Kunagine vallavanem Koit Prants
Külla tuli jõulumees!
Jõulumees ja vallavanem
Jõulumees ja meeskoori väike koosseis
Maestro Kalev Lindal
Jõulumees ja Koit Prants
Jõulumees ja Karen
Ivan Dubolazov
Helgi Tohvri
Aksel Nigul
Jaan Annamaa
Evi Rohusalu
Palagaja Saks
Tublid naiskond
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524