Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Piduliku kontsert-aktuse avas Priiuse segakoor
Vallavanem Jüri Raudsepingu sõnavõtt
Sillaotsa PK tantsutüdrukud
Gertrud, Johanna ja Lotte esinemas
Kultuuripreemia saab Lotte Suislepp
Hariduspreemia saab Taavi Mals
Spordipreemia saab Henri Roosiorg
Spordipreemia saab Johanna Karp
Spordipreemia saab Gertrud Pleksner
Spordipreemia saab Marko Otsus
Õnnitlused saab muusikaõpetaja Kadri Pihlar
Õnnitlused saab Sillaotsa õpetaja Kaja Tamm
Õnnitlused saab Mirja Roosiorg
Ühispilt
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524