Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Lasteaia lapsed tantsuhoos
Mulle meeldib pillimäng
Sillaotsa PK mudilaskoor
Segakoor Priius kontserti kuulamas
Sillaotsa PK muusikaõpetaja Kadri Pihlar
Sillaotsa PK õpetaja ja huvijuht Annika Tõnurist
Merit-Karmel Annamaa esineb koos õpetajaga
Roland Reinvald
Õpetaja Katre Sarap koos tantsupoistega
Hendrik Silm
Tantsivad tüdrukud
Pilliansambel
Peojuhid
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524