Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Haaslava meeskoor
Haaslava meeskoor
Haaslava meeskoor
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Juubilaride õnnitlemine
Juubilaride õnnitlemine
Juubilaride õnnitlemine
Meeskoor õnnitleb juubilare
Perenaised
Õnnitlused, õnnitlused
Õnnitlused, õnnitlused
Tantsib naisrühm
Tantsib naisrühm
Tantsib naisrühm
Tantsib naisrühm
Külla tuli jõulumees!
Külla tuli jõulumees!
Laulab Haaslava meeskoor
Laulab Haaslava meeskoor
Laulab Haaslava meeskoor
Laulab Haaslava meeskoor
Laulab Haaslava meeskoor
Laulab Haaslava meeskoor
Laulab Haaslava meeskoor
Marju & jõulumees
Tantsuõpetaja Made Ruul
Tantsurühm
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524