Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Publik
Publik
Publik
Laura Kägo-Saunasoo
Publik
Publik
Õhtujuhid Taavi Mals ja Karl Pleksner
Esinevad kõige väiksemad - Kukupai laululapsed
Haaslava meeskoor kogunemas
Haaslava Hea Tegu 2007 meenetaldrik
Publik
Laulab Priiuse segakoor
Laulab Priiuse segakoor
Laulab Priiuse segakoor
Laulab Priiuse segakoor
Laulab Priiuse segakoor
Laulab Priiuse segakoor
Laulab Vanemuise seltsi segakoor
Kõige väiksem fotograaf Ainar Vau emaga
Aitäh, Karl Pleksner
Aitäh, Ene-Helve Kallavus
Esineb Vanemuise seltsi segakoor
Esineb Laura Valli
Aitäh, Kristin Klaus
 ... ja Kristini ema
Aitäh, õpetaja Kaja Tamm
Aitäh, Martin Grosberg
...ja tema vanemad
Aitäh, Laura Valli ja tema klassijuhataja Linda Laasik
Aitäh, Laura Valli
Esinevad Lotte Suislepp ja Gertrud Pleksner
Esineb Lotte Suislepp
Esineb Gertrud Pleksner
Aitäh, Gertrud Pleksner ja tema õpetaja Kaja Tamm
Aitäh, Lotte Suislepp ja tema treener Kai Tanni
Ilvi Suislepp ja Kai Tanni
Aitäh, Gerli Manglus, Triin Tõnurist ja Martin Grosberg
Aitäh, Gerli ema
Aitäh, Vanemuise segakoori dirigendid Valli Ilvik ja Ain Tarro
Esineb Haaslava meeskoor
Laulavad ühendkoorid. Juhatab Kalev Lindal
Laulavad ühendkoorid. Juhatab Laura Kägo-Saunasoo
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524