Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Tervitussõnad vallavanem Jüri Raudsepingult
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Pidulised
Esineb ansambel
Esineb ansambel
2008 aasta Haaslava valla VEETLEV LEEDI
Tantsuhoos
Tantsuhoos
Tantsuhoos
Tantsuhoos
Tantsuhoos
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524