Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Pidu hakkab...
Leto svet Sillaotsa moodi
Esivevad lasteaed Kukupai väikesed solistid
Esineb Sillaotsa PK mudilaskoor
Esineb Gertrud Pleksner
Esineb Mirjam Pirn
tants, tants, tants
Roland Reinvald ja
Esineb plokkflöödi ansambel
Esineb Merit-Karmel Annamaa
Hoogne tantsunumber
Esineb Lotte Suislepp viiuliga
Esineb Kätrin Metsla
Õpetaja Kaie Käär´i tantsurühm
Esineb Priiuse segakoor. Dirigeerib Egle Tavita
Laulab Laura Kägo-Saunasoo
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524