Pildialbum

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Pildialbum
Videoalbum
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb
Keskel meie võõrustaja Pekka Hytonen
Kohtumine Joutsa vallavalitsuses
Külaskäik Joutsa uude spordihoonesse
Külaskäik Joutsa Gümnaasiumisse
Kurkiaura kooli õpilaspere
Kurkiaura kooli direktori sõnavõtt enne sõpruspuu istutamist
Kurkiaura koolimaja
Kooli juures asuv raamatukogu
Võimla
Jõusaal
Bassein
Kohalik lasteaed
Kaunis Soomemaa loodus
Jõudsime Pekka ja Sinikka Hytoneni Mäkiahon juustukotta
Pekka koduses miljöös
Pekka abikaasa Sinikka
... ja nüüd puud istutama
Ühiselt saab sõprustamm hästi istutatud
...ja kastetud
Piilume, mida Katre kirjutab
Ühiselt sõprustamme taustal
Juustukojas
Leivonmäe kirik
Meile laulis Pekka
Kivisuo loodus
Leivinmäe rahvuspark
Joutsa raamatukogu lasteosakond
Siin saab lehti lugeda
Hüvastijätt
  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524