Korrakaitse

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dokumendiregister
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Preemiate maksmine
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Info
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Tartumaa konstaablijaoskonna
piirkonnapolitseinik Anti Peiponen
Vastuvõtt: N kell 10:30 – 12:00
Kurepalu Haaslava vald
Telefon : 51 32 744
E- post: anti.peiponen@politsei.ee

Puhkusel 02.05.2017-12.05.2017
Asendab piirkonnapolitseinik Tormas Tuulik telefoni nr 51 47 004
tormas.tuulik@politsei.ee.

Tartumaa konstaablijaokonna
Noorsoopolitseinik Triinu Kabel
Telefon : 53 61 5674 ; 7 308 74
E-post: triinu.kabel@politsei.ee

Politsei hädaabi number 112

Olulisi linke korrakaitse valdkonnas
http://www.politsei.ee/et/kontakt/
http://www.politsei.ee/
Kannatanule
Lapsevanemale
 

Koostöös loome turvalisust. Oleme avatud, arengule ja inimesele suunatud, kõrgete eetiliste väärtustega asjatundlik partner turvalisuse loomisel.

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524