Korrakaitse

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Info
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Tartumaa konstaablijaoskonna
piirkonnapolitseinik Anti Peiponen
Kastre vald
Telefon : 51 32 744
E- post: anti.peiponen@politsei.ee

 

Tartumaa konstaablijaokonna
Noorsoopolitseinik Triinu Kabel
Telefon : 53 61 5674 ; 7 308 74
E-post: triinu.kabel@politsei.ee

Politsei hädaabi number 112

Olulisi linke korrakaitse valdkonnas
http://www.politsei.ee/et/kontakt/
http://www.politsei.ee/
Kannatanule
Lapsevanemale
 

Koostöös loome turvalisust. Oleme avatud, arengule ja inimesele suunatud, kõrgete eetiliste väärtustega asjatundlik partner turvalisuse loomisel.

 

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524