Eelarved

Vallavalitsus
Vallavolikogu
Üldinfo
Dok. reg. Kastre
Dok. reg. Haaslava
Õigusaktid
Põhimäärus
Privaatsuspoliitika
Avalik teave
Kom.teenuste hinnad
Eelarved
2017. aasta
2016. aasta
2015. aasta
2014. aasta
2013. aasta
2012. aasta
Maj. aasta aruanded
Ametijuhendid
Palgaandmed
Taotluse vormid
Sihtnumbrid
Arendusseltsi info
Teabenõue
e-vormid
Valimised
Infoleht Teataja
Haridus ja teave
Kultuur ja sport
Tervishoid, sotsiaal
Ettevõtlus
Ehitus ja keskkond
Hajaasustuse prog.
Korrakaitse
Galerii
Uudised
Tartumaa veebileht
Riigiasustuste portaal
Osalusveeb

Valla eelarved on avaldatud valla veebilehel õigusaktide all Riigi Teatajas terviktekstidena

Haaslava valla 2017. a eelarve
Haaslava valla 2016. a eelarve
Haaslava valla 2015. a eelarve

Haaslava valla 2014. a eelarve
Haaslava valla 2013. a eelarve
Haaslava valla 2012. a eelarve  

Eelarvete menetlemist käsitelevad volikogu istungite ja eelarvekomisjoni koosolekute protokollid avaldatud valla veebilehel dokumendiregistris.

  Kurepalu 62113, Tartumaa | E-post: vald@haaslava.ee | Reg. nr. 75008255 | Telefon: 744 6526 | Faks: 744 6524